کلبه عشق

خدایا عزیزی که این متن را می خواند:بر بال آرزوهایش پرواز ده، او را در همه لحظات زندگی در یاب، مبادا خسته شود، بیمار شود، یا غم ببیند. دلش را سرشار از شادی کن و آنچه را به بهترین بندگانت عطا می کنی به او عطا کن...

دوستم نداشتی ! قبول ازم متنفری! اینم قبول یکی دیگه رو دوس داشتی! بازم قبول فقط یه سوال؟ چرا کاری کردی که فکر کنم دوسم داری...؟ ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید
روزگار بدیست پاورچین آسته آسته با زور تیغ و رگ در قلبت نفوذ می کنند با هزاران امید دلت را با دلش پیوند میزنی همین که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید
روزها در پی شب سپری میشود چروکها روی چهره ام جولان میدهند سپیدی روزگار موهایم را نوازش میدهد ترافیک روزگار پشتم را خم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید
مرداد 94
5 پست
اسفند 93
6 پست
بهمن 93
1 پست
خرداد 93
2 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
3 پست
آبان 92
9 پست
مهر 92
10 پست
شهریور 92
9 پست
مرداد 92
11 پست
تیر 92
10 پست
خرداد 92
9 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
7 پست
شهریور 91
11 پست
مرداد 91
8 پست
تیر 91
7 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
2 پست
آبان 90
6 پست
مهر 90
10 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
51 پست
دی 89
50 پست
عاشقانه
249 پست
مادر
3 پست