باران عشق

آسمان دلم ابریست

از ابرش باران عشق میبارد،

حال اگر ترسی از خیس شدن نداری

بی چتر بیا

بگذار عشق بشوید

 و

 ببرد هر آنچه قلب مهربانت را خراشیده است...

/ 0 نظر / 20 بازدید