آغوشی باش و مرا به اندازه ی تمام اشتباهاتم بغل کن،

بدون آنکه حرفی میانمان رد و بدل شود،

فقط نگاه باشد و نفس،

زندگی آنقدرها دوام نمی آورد،

همین حالا هم دیر است...

/ 0 نظر / 62 بازدید