تنها

گاهی وقت ها که دلم میگیرد

و

 در حسرت تبسمی میسوزم

تنها

به یک جا پناه میبرم،

آینه ی اتاقم تنها جاییست که

جواب لبخندم را با لبخند میدهد...

/ 0 نظر / 13 بازدید