وقتی از همه دنیا دلت میگیرد

ای قلم

یاری ام کن تا بنگارم دردم را بر صفحه سپید کاغذ

بگویم از دل هایی که سنگ شده اند

قدم هایی که عشق را لگد مال میکنند

و

قلب هایی که فقط صدای شکستنشان به گوش میرسد...

/ 0 نظر / 11 بازدید