دانه های انار

به قول سهراب:

کاش دانه های دلم همچو اناری پیدا بود ...

تا

 میدیدی هر دانه ، هزار دانه تو را دوست میدارد!

هر کجا هستی ، باشی ، جایت سبز ، لبانت پر خنده باد،

و

مرا همین بس که دوستت دارم...

تو به من هیچ نگو

تا که نشکند آن چینی ضخیم غرورت،

مرا

همین بس که دوستت دارم ،

از دیروز تا امروز ، تا ته

فردا...

/ 0 نظر / 36 بازدید