تو میتونی

خدا جون میشه امشب تو منو بغل بگیری،

بگی آروم توی گوشم دیگه وقتشه بمیری،

همه میگن که تو خوبی مثل مامانا میمونی،

پس بیا بشین کنارم تو که دردمو میدونی،

خدا جون تو تنها هستی میدونی تنهایی سخته،

میون این همه غصه قصه بی کسی سخته،

همه میگن که تو نوری مثل کهکشون میمونی،

پس بتاب بهم دوباره تو که خیلی خوب میتونی،

خدا جون تو که بزرگی درد کوچیکارو خوب میدونی،

پس بشو مهمون قلبم تو که خیلی خوب میتونی،

خدا جون منو برسون به همون که عاشقشم،

واسه تو کاری نداره تو همونی که میتونی...

/ 0 نظر / 17 بازدید