تنهایی ها عمیق اند

عمیق ، مثل صورت مردگان.

حلزون ها چقدر تنهایند

به جز آشیانه خود همراهی ندارند.

تنهایی ها عمیق اند، آشیانه کوچکم!

و تو در خاموشی هایم می درخشی

و من آنقدر دوستت دارم که فراموش می کنم زندگی با بلعیدن مردگان است که ادامه دارد!!!

/ 0 نظر / 11 بازدید