از روی کینه نیست اگر خنجر به سینه ات می زنند،

این مردمان تنها به شرت چاقو دل میبرند...

/ 0 نظر / 10 بازدید