اگر ماه بودم به هر کجا که بودم سراغ تو را از خدا می گرفتم

اگر سنگ بودم به هر کجا که بودم سر رهگذر تو جا می گرفتم

اگر ماه بودی به صد ناز شاید شبی بر بام ما می نشستی

و

اگر سنگ بودی به هر کجا که بودی مرا می شکستی...

/ 0 نظر / 13 بازدید