نمی دانستم باید فاصله ها را رعایت کرد

حتی

با آدم ها

چرا که یک دفعه می زنند روی ترمز

و

آن وقت تو مقصر می شوی...

/ 0 نظر / 10 بازدید