وقتی به دوست داشتن کسی که دوست نداره اصرار کنی

مثل اینه که یه کاکتوس و محکم تو بغلت فشار بدی

هر چه بیشتر فشار بدی بیشتر آسیب میبینی

/ 0 نظر / 10 بازدید