زنده ام!

دم و بازدم ، دم و بازدم

روز و شب ، روز و شب

غم و غصه ، غم و غصه

تنهایی ، تنهایی و باز تنهایی

حسرت ، حسرت و باز حسرت

فقط...

زنده ام !

/ 0 نظر / 11 بازدید