گاهی حرف ها وزن ندارد ...

ریتم ندارد ...

آهنگ ندارد ...

اما

خوب گوش کن ...

درد دارند ...

/ 0 نظر / 8 بازدید