قصه عاشقی

تو یکی بود یکی نبود زندگیم

یکی اومد که شد تموم زندگیم،

غیر از خدای مهربون هیچکی ندید

که اون شده ، بود و نبود زندگیم،

قصه ی ما قصه ی عاشقونه بود

قصه گلبرگ و گل و سنبل و رازیونه بود،

بالای قصه مون وفا ، پایین اون یه کوه مهر

واسه همینه عشقمون یه خورده آسمونی بود،

قصه ی عشق ما دو تا هیچ وقت به آخر نرسید،

کلاغ رو سیاه زشت هیچ وقت به خونش نرسید،

بالا رفتیم عشق بود

پایین اومدیم یاس بود

قصه ما راست بود...

/ 0 نظر / 17 بازدید