هیچکی مثل تو نبود تو هجوم لحظه هام

هیچکی مثل تو ندید عشق و تو نگام

تو کویر عاطفه میون شیار خاک

هیچکی مثل تو نداد به دلم آب حیات

تو سکوت مبهم شبای سرد

هیچکی مثل تو نداد به چشام نور و صفا

/ 0 نظر / 7 بازدید