چه بی پروا...

دلم آغوش ممنوعه را می خواهد

که تنها شرعی بودنش را من می دانم و دلم و تو...

چه عاشقانه دلم می خواهد تو را و نفسایت را

تا جان بگیرد وجودم از وجودت...

/ 0 نظر / 12 بازدید