یه جایی این جمله رو نوشته بودن که :

نعره هیچ شیری خانه چوبی را خراب نمی کند

باید از سکوت موریانه ترسید،

و

من در این اندیشه ام که از دست زمانه بسان شیر بغرم

یا

بسان موریانه سکوت کنم...

/ 0 نظر / 11 بازدید