دوستم نداشتی !

قبول

ازم متنفری!

اینم قبول

یکی دیگه رو دوس داشتی!

بازم قبول

فقط یه سوال؟

چرا کاری کردی که فکر کنم دوسم داری...؟

/ 0 نظر / 23 بازدید