اینجا رادیو دل است

صدای مرا از عمق قلبم می شنوید

این یک پیام نیست

یک احساس پاک است

که میگوید:

فراموشی در مرام ما نیست...

/ 0 نظر / 10 بازدید