چه شده؟

ای دل دیوانه هوایش کردی؟

با دو چشمان پر از اشک صدایش کردی؟

گفته بودی که دلش معدن بی معرفتیست،

تو نشستی و دل، خوش به وفایش کردی؟

/ 0 نظر / 12 بازدید