چه بی پروا دلم آغوش ممنوعه را می خواهد

که شرعی بودنش را من میدانم و دلم و تو

چه عاشقانه دلم می خواهد تو را و نفسهایت را

تا جان بگیرد وجودم از وجودت...

/ 0 نظر / 15 بازدید