گمان دارم هنوز در باورت نیست

که من هر لحظه میمیرم برایت،

بیا ای عشق من بنشین و بشنو

که این دل میتپد هر دم به یادت ...

/ 0 نظر / 13 بازدید