حالم توپ است!

حال همان توپی را دارم که افتاده در خانه ی همسایه ای که تهدید کرده

اگر

بار دیگر بیافتد با کارد پنچرش می کنم...

/ 0 نظر / 12 بازدید