دو رکعت گریه برای خاطره هایم

یک قنوت سکوت برای یادت

دو سجده بی قراری برای عشق بر باد رفته

یک تشهد برای مرگ دلم

/ 0 نظر / 10 بازدید