# عاشقانه
خدایا! از تو دلگیرم گفته بودی حق انتخاب داری پس چرا انتخابم کنار دیگریست؟
/ 0 نظر / 3 بازدید