سقا

اطرافیان من همانند  کاکتوسند...!

با اینکه ما به کاکتوس آب می دهیم

ولی

او به ما تیزی تیغش را نثار می کند،

اگر می دانستم که اطرافیانم در قبال دادن آب

تیغ نصیبم می کنند

هرگز سقای خوبی نمی شدم...

/ 0 نظر / 14 بازدید